Rok 2010 - 90 let kopané

 

 

ZE ŽIVOTA ODDÍLU KOPANÉ NA KAŇKU

 

            Vznik samostatného československého státu v roce 1918 připravil mimo jiné i podmínky pro rozvoj kopané v různých místech a tento sport našel své zájemce a aktivní příznivce i na Kaňku.

            Začátky kopané na Kaňku se datují ještě před rokem 1920. Zakladatelem oddílu byl  B. Minařík. Hrálo se nejdříve pod haldou ,,Na mršníku“ a později byl za fotbalové hřiště upraven ,,Jankroub“ – dolíček s přirozenými tribunami i ochozy, na kterém měli ,,Kaňkovští“ opravdu vždy výhodu domácího prostředí.

            Protože z prvního období není písemných dokladů a jsou k dispozici jen vzpomínky starých pamětníků, šlo zpočátku pravděpodobně o volnou činnost zatím neregistrovaného oddílu a zadání stanov fotbalového klubu bylo učiněno později. Podle hřiště i zakladatele se dá usuzovat, že klub začal vyvíjet svou činnost v rámci DTJ. První hřiště ,,Pod haldou“ sloužilo DTJ a také Minařík byl starostou DTJ. Mezi prvními a nejblíže následujícími jeho členy byli Jaroslav Kremla, Bohumil Kremla, Josef Štros, Josef Černohlávek, Eman Cepek, Jar. Mirovský, Al. Procházka, B. Minářík, František Dynybil z Kutné Hory, Josef Kňákal, ing. Josef Trekoval, Antonín Mašín, Karel Vinklát, Dvořák, Fr. Mrázek – pozdější hráč AFK Respo Kutná Hora a František Šafránek – pozdější ligový hráč AFK Kolín.

            Prvními míči byly ,,hadráky“ s měchuřinou. Na normální míč si musili členové klubu a hráči sami nejdříve nastřádat. Sportovní výzbroj byla jednoduchá: vlastní košile, trenýrky i boty. Teprve v roce 1922 byly zakoupeny první dresy. Byl pro ně Josef Kňákal v Praze.

            I když hospodářské poměry tehdejších členů v klubu byly svízelné, obětavě ze svého, z lásky k tomuto sportu uhrazovali vlastní sportovní potřeby i klubová vydání. Mnohem později se začalo s vybíráním 50-ti haléřového vstupného na zápas. Na utkání doma s kluby z okolí se dostavovala početná návštěva. Na zápasy venku se hráči dopravovali na kolech, ale většinou šli pěšky. Za výsledky dokázali všude – doma i venku – bojovat. Vždyť hráli za Kaňk a dobrý výsledek byl také jeho dobrou reprezentací. Místní mládež se seskupovala kolem klubu a snažila se získat možnost si zahrát.

 

                         

    SK Kaňk ve dvacátých letech. Nahoře zleva: Bohumil Kremla, Josef Trekoval, Antonín Mašín, František Dynybil, Josef Kňákal. Druhá řada zleva: Josef Štros, Stanislav Vacek, Václav Vobořil. Dole zleva: Josef Procházka, Stanislav Chyba a Fr. Šafránek. Nahoře je v civilu Karel Vysypal.

 

    

STAGNACE

 

            Tíživá hospodářská situace však stále více ovlivňovala působení klubu, které procházel vlnovitým vývojem až do období stagnace. Přesto je možné činnost klubu v I. etapě považovat za úspěšnou, a to nejen pro sportovní hodnotu dosažených výsledků ale i pro společenský charakter jeho činnosti v tehdejším období.

            V třicátých letech po novém obnovení činnosti klubu se nezachovaly písemné doklady, ale opět lze usuzovat na hospodářské obtíže a z nich plynoucí stále kolísavou křivku úspěchů i nezdarů.

 

 

OBNOVA ČINNOSTI

 

            Přelomem se stává rok 1940, kdy je ustaven Sportovní klub – SK Kaňk. Do čela klubu je postaven nový výbor s předsedou Květoslavem Kucrem a s členy Střihavkou a Vodičkou.

 

 

VÝVOJ PO ROCE 1945

 

            K historickým událostem květnových dnů roku 1945 se přiřazuje mezi fotbalisty Kaňku datum 15. červen 1945. V ten den se schází v klubovní místnosti ,,U Schüllerů“ členská schůze SK Kaňk, na které po odchodu Květy Kucra je zvolen předsedou klubu Jindřich Výborný, místopředsedou Václav Kubišta, jednatelem Vladimír Hudík, sekretářem Jaromír Vepřek, pokladníkem Oldřich Mach, rekvisitářem Jaroslav Novotný, revizory účtů Jaroslav Čížek, Stanislav Schüller a členy výboru Ant. Paštyka, Jar. Novotný, Lad. Činovec, Stan. Veselý. Čestným předsedou byl zvolen jednohlasně Květoslav Kucr.

            Jak početné bylo vedení, tak i sama sportovní činnost roku 1945 byla bohatá. Všechna mužstva SK Kaňk sehrála celkem 34 zápasů – z toho 11 vítězných, 20 prohraných a 3 nerozhodné. Vstřeleno bylo 65 branek, soupeři nám dali 111 branek.

 

                            

   SK Kaňk v roce 1942. Stojící zleva: Ladislav Vlk, Karel Chyba, Alois Lhotka, Jaroslav Střihavka, František Burián, Zdeněk Kotouček, Jaromír Vepřek, Karel Černohlávek. Klečící zleva: Jar. Vodička, Jindřich Chyba a Jandák.

 

   

ROK 1945 VE VÝSLEDCÍCH MUŽSTEV

 

            I. mužstvo sehrálo 19 zápasů, z toho 5 doma, ostatní venku, 7 zápasů bylo vítězných, 9 prohraných a 3 nerozhodně. Skóre bylo pasivní 43:51. Nejlepšími střelci byli Jar. Střihavka s 10 góly, Jar. Vepřek dal 7 branek a po 6 gólech dali Jar. Vodička a R. Slavík. I. mužstvo ze všech mužstev SK Kaňk dosáhlo největšího úspěchu, když se umístilo  v podzimním mistrovství III. třídy VŽF na prvním místě. V hráčském kádru I. mužstva byli: Jindřich Vlk, Rudolf Slavík, Jar. Vepřek, Fr. Malý, Jar. Vodička, Jar. Střihavka, Květ. Švejda, Ant. Burian, Jiří Novák, Jar. Papoušek, Karel Vinklát, Karel Černohlávek, Jar. Vácha a Václav Jahoda, Václav Flégr, Boh. Veselý, Dvět. Černohlávek, E. Kremla a Zdeněk Kotouček, který dosud hraje za B mužstvo.

            II. mužstvo sehrálo 6 vesměs neúspěšných zápasů. Všechny zápasy sehrálo na cizích hřištích – nastřílelo 8 branek a 18 branek dostalo.

            Dorost sehrál 6 zápasů, z toho polovinu vítězných. Vstřelil 10 branek a soupeři mu jich dali 19. V mistrovství 1945-46 obsadil 4. místo.

            Žáci sehráli celkem 3 zápasy, z toho 1 vítězný. Skóre měli 4:24.

 

NOVÉ HŘIŠTĚ

 

            Jen letmý pohled na činnost klubu v 1. roce po osvobození ukazuje na početnou členskou základnu a sportovní elán. V tak malém oddílu vyvíjejí činnost všechna družstva a na hřiště se dostává skutečně značné množství závodníků a s přihlédnutím k hráčskému kádru dá se mluvit skutečně o určité masové základně kopané. A patřičný elán je korunován úspěchy roku 1946, kdy se začíná s výstavbou nového fotbalového hřiště. Dne 12. 6. roku 1946 opouští SK Kaňk své hřiště v dolíčku v ,,Jankroubu“, s kterým se loučí zápasem s SK Miskovice a dne 16. června 1946 – do roka a do dne po památné členské schůzi oddílu ,,U Schüllerů“ zahajuje novou éru kopané na Kaňku na novém hřišti zápasem s SK Ronov a výsledkem 2:1. První branku na novém hřišti dal Jar. Vácha, druhou vsítil Jar. Papoušek.

            V roce 1946 bylo sehráno celkem 16 zápasů – 7 vítězných, 7 prohraných a 2 nerozhodné. Skóre 62:59.

 

 ÚSPĚCHY

 

V sezóně 1947-48 I. mužstvo vyhrálo s převahou II. třídu VŽF, okrsek Pardubický. Z 18 zápasů mistrovství vyhrálo 15, 1 byl nerozhodný a 2 prohrané. O kvalitě a výkonech mužstva svědčí aktivní skóre 58:27 i získaných 31 bodů. Nejlepšími střelci sezóny byli: V. Flégr 19 branek, E. Kremla aj. Papoušek po 9, Solnař 7 a Jahoda 6 gólů.

            V roce 1948 I. mužstvo jako nováček I. B třídy VŽF se umístilo na 7. místě tabulky. Z 11 mistrovských zápasů bylo 5 vyhraných, 5 prohraných a 1 nerozhodný. Skóre 39:24. V tomto roce hrála i zájezdová XI. a garda. Ze 4 zápasů, hraných vesměs venku, měla skóre 16:13. V činnosti byli i dorostenci – hráli mistrovství dorostu i přátelské zápasy a žáci, kteří kromě zápasů mistrovských hráli od 10. 6. i o ,,Pohár pana Kutiny“.

  

 

ZMĚNY V NÁZVU KLUBU

 

            V prosinci 1948 se SK Kaňk začleňuje do Sokola a v sezóně 1949 hraje pod hlavičkou ,,Sokol Sparta Kaňk“, kdy na jaře t. r. je zařazen do kraje Praha. I. mužstvo v mistrovství III. třídy kraje Praha sehrálo v tomto neúspěšném roce celkem 24 zápasy – 5 vyhraných, 16 prohraných a 3 nerozhodné. O černém roku kaňkovské kopané svědčí i vysoce pasivní skóre 21:89. Nejlepšími střelci byli Papoušek a Vodička po 11 brankách i z 11 dalších přátelských zápasů. II. mužstvo mělo také pasivní skóre 3:14 z 1 vítězného, 1 nerozhodného a 3 prohraných zápasů.

            V roce 1950 sehrálo I. mužstvo celkem 47 zápasů a mělo skóre 138:130. Z toho bylo 21 zápasů přátelských při skóre 56:67 a mistrovských zápasů bylo 26 a skóre 82:63.

            Od srpna roku 1950 se hrálo pod změněným názvem ,,SRD Kutná Hora“ – hovorově ,,Baník“. V roce 1955 se oddíl kopané vrací k názvu ,,Sokol Kaňk“, pod kterým hraje dodnes.

 

 

 

VEDENÍ KLUBU

 

            Léta kaňkovské kopané v desetiletí 1950 – 60 jsou poznamenána střídavými úspěchy i změnami ve vedení. Ve funkci předsedy se od r. 1945 vystřídali po Jindřichu Výborném Václav Kubišta, Antonín Břinčil, opět Václav Kubišta, Josef Lorenc, Papoušek a opět Václav Kubišta až do roku 1960. Ve funkci tajemníka klubu se vystřídali J. Výborný, Jaromír Vepřek, Kňákal a od r. 1956 Miloslav Trekoval. V roce 1960 je složení vedení klubu následující: předseda Břetislav Mojžíš, jednatel Miloslav Trekoval, pokladník Jiří Veselý, vých. propag. referent Karel Zajíc, vedoucí mužstva Miloslav Trekoval, rekvizitář Jaroslav Kýbl, člen v sekci Jaroslav Pospíšil.

            V tomto období až do roku 1965 se střídali trenéři Josef Buldra, Zdeněk Kotouček, Jiří Veselý. Ve výboru pracoval také jako hospodář Emanuel Cepek, který byl současně hospodářem TJ Sokol. V roce 1966 nastoupil do funkce předsedy Karel Veselý, jeho místopředsedou byl Václav Kubišta. Vedoucím mužstva byl zvolen Jindřich Výborný starší. Později přišel do výboru ve funkci výchovně propagačního referenta Jaroslav Kosík. V roce 1967 byl zvolen do funkce hospodáře oddílu Josef Dvořák. V roce 1968 se stal výchovně propagačním referentem Břetislav Mojžíš a vedoucím I. mužstva Miloslav Trekoval. Funkci hospodáře oddílu převzal Antonín Stehlík. V roce 1967 bylo opět utvořeno B mužstvo s vedoucími Václavem Kubištou a Jaroslavem Pospíšilem. Trenérem mužstva byl Luděk Dvořák.

 

 

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY

 

            V roce 1961 bylo sehráno 22 mistrovských zápasů, z toho 13 vyhraných, 6 prohraných, 2 nerozhodné a 1 kontumačně ve prospěch Kaňku. V jarním kole se oddíl umístil na 2. místě III. třídy. Pro sezónu 1961-62 postoupil do II. třídy Kutnohorska. V podzimním kole se umístil na 6. místě s 12 body. Nejlepšími střelci byli Jiří Veselý s 18 a Flaks s 11 brankami. Jen jednou nevstřelili Kaňkovští v zápase ani jednu branku, čtyřikrát branku nedostali. Mimo zápasy mistrovské byly sehrány ještě 2 pohárově a 3 přátelské zápasy.

           

Další umístění v okresním přeboru:

            6. místo jaro 1962, 10. místo podzim 1962, 10. místo jaro 1963, 2. místo podzim 1963, 2. místo jaro 1964, 3. místo podzim 1964, 6.místo jaro 1965, 2. místo podzim 1965, 9. místo jaro 1966, 10. místo podzim 1966. 4. místo jaro 1967, 6. místo podzim 1967, 3. místo jaro 1968, 3. místo podzim 1968, 2. místo jaro 1969.

 

 

POSLEDNÍ SEZÓNA

 

            V sezóně 1968-69 byl Sokol Kaňk opět nejblíže k postupu do I. B třídy, když o jeho umístění rozhodlo skóre. Již na podzim 1968 nasadila tempo silná trojka Sokol Močovice, Viktoria Sedlec a Sokol Kaňk. Tato mužstva přezimovala ve stejném pořadí a od čtvrtého místa je dělil náskok tří bobů. Na jaře 1969 se čekal ještě větší nástup silné trojky, ale do jejich pořadí silně zasáhly Slavoj Čáslav B a Rudá hvězda Kutná Hora, které prokazovaly takovou formu, že prakticky určovaly pořadí tří vedoucích. A ztracený bod na Rudé hvězdě stál Sokol Kaňk postup. Silná trojice získala shodně 34 bodů, nejlepší skóre měly Močovice a staly se přeborníkem okresu, druhým postupujícím byli Viktoria Sedlec a na Sokol Kaňk horším poměrem branek zbylo jen 3. místo.

            V pohárově soutěži ,,O stříbrný míč“, které se Sokol Kaňk zúčastnil v roce 1963 a 1965, dosáhl úspěchu až v r. 1969, kdy tuto krásnou putovní cenu vyhrál.

            V průběhu mistrovských soutěží je prováděno i hodnocení hry mužstev v kritériích započítávaných do ,,soutěže slušnosti“. V roce 1964 v ní získal Sokol Kaňk 2. místo se 469 body, v sezóně 1966-67 byl na 10. místě a v roce 1968 se dělil o 8.-9. místo. V roce 1964 se fotbalisté Sokola Kaňk zapojili i do soutěže k získání odznaku zdatnosti, ve které si vedli úspěšně, když získali celkem 13 odznaků dospělých a 12 odznaků dorosteneckých.

            Dorostenci v okresním přeboru dorostu dosáhli v posledních letech největšího úspěchu v roce 1966, když na jaře obsadili 3. místo se skórem 30:20a na podzim byli 4. při skóre 19:10.

            V žákovské kopané dosáhlo družstvo nejlepšího umístění v roce 1967 – 2. místo.

            B mužstvo Sokola Kaňk v uplynulé sezóně hrálo ve IV. třídě Kutnohorska a z 10 účastníků se umístili na 8. místě.

 

ZÁVĚR

 

            Pro Sokol Kaňk s podzimem 1969 začíná nová fotbalová sezóna. Klademe-li počátky kopané na Kaňku před rok 1920, pak začínají letos jeho fotbalisté sezónu v kulatém výročí   50 LET KOPANÉ. Měli by proto tomuto sportu věnovat co největší úsilí a pro všechny ty, kteří chodí do ochozů jeho pěkného hřiště anebo s nimi zajíždějí na hřiště soupeřů vlastním autobusem klubu (asi jediným na okrese), měli by připravit mnoho radosti z úspěchů v zajímavých utkáních bez problémů, bez protestů, se zdravou sportovní ctižádostí, elánem a chutí dosáhnout vždy co nejlepšího a nejčestnějšího výsledku.

                           

 SK Kaňk v roce 1968. Zleva stojí: Paštyka, Smutný, Malina, Papoušek, Cepek, Mrázek, Jícha. Klečí zleva: O. Veselý, Konečný, Ant. Veselý, Výborný a vedoucí mužstva Trekoval.

 

Z knihy „ Kutná Hora v kopačkách “  od  Jiřího DAVIDA z roku 1969

dne 22.12.2004 opsala Markéta Opočenská  

 

 

 

  

CELKOVÁ  REKAPITULACE    "A"

 49  sezón  ( 1961 - 2010 )

 

 

 

Sezóna PZ Z toho Skóre Body UM
V R P Dal Dostal
1961-1962 22 10 5 7 51 47 25 6
1962-1963 22 3 6 13 36 60 12 10
1963-1964 22 14 1 7 53 36 29 2
1964-1965 22 12 2 8 41 43 26 6
1965-1966 22 8 1 13 51 66 17 9
1966-1967 22 8 5 9 48 50 21 4
1967-1968 22 10 7 5 65 43 27 3
1968-1969 22 14 6 2 61 38 34 2
1969-1970 22 10 3 9 55 47 23 5
1970-1971 22 9 2 11 52 46 20 8
1971-1972 22 16 1 5 58 36 33 2
1972-1973 22 12 1 9 43 40 25 5
1973-1974 sestup do III. třídy 22 7 3 12 38 44 17 11
1974-1975 22 9 2 11 52 45 20 8
1975-1976 22 11 5 6 48 37 27 5
1976-1977 22 13 4 5 62 33 30 2
1977-1978 22 11 4 7 40 41 26 7
1978-1979 24 17 2 5 50 33 36 2
1979-1980 postup do OP 26 16 5 5 69 37 37 1
1980-1981 26 9 4 13 44 60 22 9
1981-1982 26 11 7 8 46 45 29 5
1982-1983 sestup do III. třídy 26 5 4 17 38 72 14 14
1983-1984 20 10 3 7 46 34 23 3
1984-1985 26 9 4 13 55 66 22 10
1985-1986 18 2 3 13 29 64 7 10
1986-1987 18 5 3 10 37 48 13 8
1987-1988 20 4 0 16 31 89 8 11
1988-1989 22 2 4 16 24 67 8 11

1989-1990 sestup do IV. třídy

18 3 4 11 27 57 10 9
1990-1991 16 7 3 6 37 37 17 3
1991-1992 16 3 6 7 30 42 12 7
1992-1993 20 5 4 11 26 48 14 9
1993-1994 18 4 8 6 26 30 16 6
1994-1995 22 6 2 14 32 57 20 10
1995-1996 22 7 2 13 49 66 23 9
1996-1997 26 3 5 14 38 67 14 12

1997-1998

postup do  III.

22 13 4 5 53 32 43 2
1998-1999 22 7 3 15 35 50 24 12
1999-2000 26 7 5 14 40 58 26 11
2000-2001 26 10 5 11 39 39 35 6
2001-2002 26 10 2 14 38 54 32 6
2002-2003 26 8 7 11 48 57 31 10
2003-2004 26 15 3 8 67 40 48 4
2004-2005 postup do OP 26 19 5 2 73 29 62 1
2005-2006 26 8 7 11 46 54 31 11
2006-2007 26 10 3 13 44 52 33 7
2007-2008 26 8 6 12 50 57 30 11
2008-2009 26 12 5 9 47 42 41 4
2009-2010 26 4 9 13 36 65 21 12
Celkem : 1114 436 195 482 2204 1848 1214  
Sezóny PZ V R P Dal Dostal Body UM

 

 

 

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode